CZY NA SKUTEK WYPADKU
W CIĄGU OSTATNICH 20 LAT

SPRAWDŹ JAKIE ŚWIADCZENIA
MOŻEMY DLA CIEBIE POZYSKAĆ!

NASZE USŁUGI

Odszkodowania

Pozyskujemy wysokie odszkodowania za szkody poniesione na mieniu …

Zadośćuczynienia

Zadośćuczynienia za krzywdę i utratę zdrowia, jako odrębne świadczenia za szkodę niemajątkową …

Dopłaty do świadczeń

W niektórych przypadkach uzyskujemy dopłaty do odszkodowań przewyższające pierwotne świadczenie nawet o kilkaset procent …

NASZE SUKCESY

 • 200 000 PLN dla rodziców zmarłego!

  Łączna kwota 200 000 PLN dla rodziców zmarłej ofiary wypadku samochodowego w ramach zadośćuczynienia za krzywdę. Początkowo wypłacona przez ubezpieczyciela kwota to 5% sumy uzyskanej przed sądem przez naszych prawników. Sprawca wypadku został skazany prawomocnym wyrokiem w postępowaniu karnym. Roszczenie zostało zgłoszone 19 lat po tragicznym wypadku.

 • 140 000 PLN dla syna zmarłego.

  W wyniku wypadku spowodowanego czynem zabronionym nasz klient stracił ojca w pierwszych miesiącach swojego życia. Jego matce udało się pozyskać dla niego odszkodowanie w wysokości 40 tys. zł, jednak sprawa blisko 20 lat od deliktu trafiła do naszej kancelarii dzięki czemu nasz klient uzyskał przed sądem dopłatę 100 000 zł.

 • 100 000 PLN zadośćuczynienia dla żony zmarłego!

  Dzięki naszym staraniom udało się pozyskać wysoką dopłatę w wysokości 100 000 zł do wcześniej uzyskanego świadczenia, pomimo zrzeczenia się poszkodowanej dalszych roszczeń odszkodowawczych przy podpisaniu ugody.  

FAQs

 • Nie. Nasza kancelaria pobiera opłatę wyłącznie po zakończeniu sprawy sukcesem t.j. wypłatą świadczenia przez ubezpieczyciela. Ponosimy wspólne ryzyko wraz z naszym klientem, dzięki czemu zależy nam na wygraniu sprawy.

 • Opłaty pobieramy procentowo od wysokości uzyskanego świadczenia, co również motywuje nas do efektywnej pracy dla naszych klientów i pozyskania jak najwyższego odszkodowania lub zadośćuczynienia. Wysokość opłat ustalamy indywidualnie w zależności od specyfiki danej sprawy.

 • W większości przypadków nasi klienci nie ponoszą żadnych opłat sądowych z własnego budżetu. Co prawda skierowanie sprawy do sądu wymaga od nich wniesienia takiej opłaty, jednak bardzo często kwoty uzyskane w postępowaniu przedsądowym są wystarczające na ich pokrycie. W przypadkach, w których nasi klienci znajdują się w trudnej sytuacji materialnej występujemy do sądu z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych.

 • Nasza kancelaria analizuje bezpłatnie każdą sprawę z którą nasi klienci się do nas zgłaszają. Po przeprowadzeniu analizy prawnej oceniamy szansę na uzyskanie świadczenia i decydujemy, czy i w jakim zakresie warto wystąpić z roszczeniem. 

 • Pierwszym etapem zawsze jest analiza, której celem jest ocena podstaw prawnych do roszczenia. Jeśli wynik tego etapu jest pozytywny, przystępujemy do rozpoczęcia działań przedsądowych negocjacji z ubezbieczycielem. Dzięki naszemu doświadczeniu już na tym etapie szybko i bez zbędnych kosztów pozyskujemy znaczące kwoty. Jeśli ubezpieczyciel uchyla się od zaspokojenia roszczenia, lub wypłacona kwota jest niewystarczająca, analizujemy rozpoczęcie dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, czym zajmuje się doświadczona grupa adwokatów. 

Nie ma twojego pytania?